พระประธานทรงเครื่องพระจักรพรรดิ์ล้านนา พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระสมเด็จองค์ปฐม วัดพระธาตุห้าดวง พระเจ้าล้านตื้อทองทิพย์ หลวงพ่อเพชร พระพุทธปาฏิหาริย์ พระสมเด็จองค์ปฐมประดับเพชร สมเด็พระพุทธสิกขีทศพลที่ ๑ พระมหาสุวรรณปฏิมากร พระพุทธมหามงคลบพิตร พระพุทธไตรรัตนนายก พระทรงเครื่องจักรพรรดิวัดมิ่งเมือง พระพุทธชัยมงคล สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ จ.ลำพูน พระศรีอาริย์ วัดไลย์
Image Slider Js by WOWSlider.com v1.0.1